Dithane WG

Samenstelling: 75 % mancozeb
Formulering: WG (Water dispergeerbaar Granulaat)
Verpakking: 10 kg
Erkenningsnummer: 8055P/B

GEBRUIK
FUNGICIDE met een brede contactwerking voor land- en tuinbouw en voor de fruitteelt

Eigenschappen en werking
Preventief contactfungicide met een multisite werking. Mancozeb verhindert de kieming van de sporen.

Spectrum
Schurft, Rode brand, Valse meeldauw, Zwartrot, Kiemschimmels, Papiervlekkenziekte, Purpervlekkenziekte, Bladvlekkenziekte, Witvlekkenziekte, Brandvlekkenziekte, Roest, Alternariarot, Steenbrand.

Erkenningen
LANDBOUW

AARDAPPELEN (open lucht)
2 kg/ha, 1-12 toepassingen, volgens de waarschuwingen
Ter bestrijding van phytophthora (Phytophthora infestans) en alternariarot (Alternaria solani).
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Maximum 12 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

AARDAPPELPOOTGOEDTEELT
2 kg/ha, 1-8 toepassingen, volgens de waarschuwingen
Ter bestrijding van phytophthora (Phytophthora infestans) en alternariarot (Alternaria solani).
Veiligheidstermijn: 14 dagen

Maximum 8 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

GERST
Toepassingsstadium: 2de knoop - aarvorming (BBCH 32-59)
2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van gele roest (Puccinia striiformis)

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

HAVER
Toepassingsstadium: 2de knoop - aarvorming (BBCH 32-59)
2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van gele roest (Puccinia striiformis)

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

ROGGE
Toepassingsstadium: 2de knoop - aarvorming (BBCH 32-59)
2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van bruine roest (Puccinia recondita) en gele roest (Puccinia striiformis).

Maximum 2 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

SPELT
Toepassingsstadium: 2de knoop - aarvorming (BBCH 32-59)
2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van bruine roest (Puccinia recondita) en gele roest (Puccinia striiformis).

Maximum 2 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

TARWE
Toepassingsstadium: 2de knoop - aarvorming (BBCH 32-59)
2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van bruine roest (Puccinia recondita) en gele roest (Puccinia striiformis).

Maximum 2 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

TRITICALE
Toepassingsstadium: 2de knoop - aarvorming (BBCH 32-59)
2 kg/ha, 1-2 toepassingen
Ter bestrijding van bruine roest (Puccinia recondita) en gele roest (Puccinia striiformis).

Maximum 2 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

FRUITTEELT

APPELBOMEN (open lucht)
Toepassingsstadium: voor de bloei (BBCH 07-59)
1,2 kg/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen
in menging met andere erkende fungiciden
Ter bestrijding van schurft.

Toepassingsstadium: tijdens en na de bloei (BBCH 60-77)
1,2 kg/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen
in menging met andere erkende fungiciden
Ter bestrijding van schurft.
Veiligheidstermijn: 28 dagen

Max. 4 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek

DRUIVELAARS (onder bescherming)
Toepassingsstadium : voor en tijdens de bloei (BBCH 07-69)
0,2 kg/hl, 1-5 toepassingen
Ter bestrijding van rode brand (Pseudopeziza tracheiphila), valse meeldauw (Plasmopara viticola) en zwartrot (Guignardia bidwellii).

Max. 5 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: /

DRUIVELAARS (open lucht)
1,2 kg/ha haag, 1-4 toepassingen, met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van rode brand (Pseudopeziza tracheiphila), valse meeldauw (Plasmopara viticola) en zwartrot (Guignardia bidwellii).
Veiligheidstermijn: 56 dagen

Max. 4 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10m met klassieke techniek

PERENBOMEN (open lucht)
Toepassingsstadium: voor de bloei (BBCH 07-59)
1,2 kg/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen
in menging met andere erkende fungiciden
Ter bestrijding van schurft.

Toepassingsstadium: tijdens en na de bloei (BBCH 60-77)
1,2 kg/ha haag, 1-4 toepassingen met een interval van 14 dagen
in menging met andere erkende fungiciden
Ter bestrijding van schurft.
Veiligheidstermijn: 28 dagen

Max. 4 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek

GROENTENTEELT

ASPERGE (open lucht)
Toepassingsstadium : na de oogst, ontwikkeling van de stengels en bladeren
2 kg/ha, 1-4 toepassingen
Ter bestrijding van roest (Puccinia asparagi).

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

ASPERGE (onder bescherming)
Toepassingsstadium : na de oogst, ontwikkeling van de stengels en bladeren
2 kg/ha, 1-4 toepassingen
Ter bestrijding van roest (Puccinia asparagi).

Risicobeperkende maatregelen: /

KNOFLOOK (open lucht)
2 kg/ha, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van witvlekkenziekte, valse meeldauw
Veiligheidstermijn: 28 dagen

Max. 3 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

PREI (open lucht)
2 kg/ha, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van papiervlekkenziekte (Phytophthora porri) en purpervlekkenziekte (Alternaria porri).
Veiligheidstermijn: 60 dagen

Maximum 3 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

SJALOT (open lucht)
2 kg/ha, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van witvlekkenziekte (Sclerotinia en Botrytis squamosa) en valse meeldauw (Peronospora destructor).
Veiligheidstermijn: 28 dagen

Max. 3 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

UIEN (drooggeoogste) (open lucht)
2 kg/ha, 1-3 toepassingen
Ter bestrijding van witvlekkenziekte (Sclerotinia en Botrytis squamosa) en valse meeldauw (Peronospora destructor).
Veiligheidstermijn: 28 dagen

Max. 3 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

VICIA-BONEN (paarde-, duive-, tuin-,...)
2 kg/ha, 1 toepassing
Ter bestrijding van roest
Veiligheidstermijn: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

SIERTEELT

BOL- EN KNOLGEWASSEN, RHIZOMEN (sierplanten) (niet bestemd voor consumptie)
2 kg/ha, 1-4 toepassingen, met een interval van 7 dagen
Ter bestrijding van grauwe schimmel.

max. 4 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5m met klassieke techniek

SIERBOMEN EN -HEESTERS (niet bestemd voor consumptie)
Toepassingsstadium: tijdens en na de bloei (BBCH 60-77)
0,16 kg/hl, 1-4 toepassingen, met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van schurft

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek

Toepassingsstadium: voor de bloei (BBCH 07-59)
0,21 kg/hl, 1-4 toepassingen, met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van schurft

Max. 4 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20m met 50% driftreducerende techniek

SIERPLANTEN (niet bestemd voor consumptie)
0,37 kg/hl, met een interval van 14 dagen
Ter bestrijding van roest, blad- en takphytophthora en valse meeldauw.
Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten: Eustoma, Viola, Celosia, Azalea en Hebe

Maximum 4 toepassingen/teelt
Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 10m met klassieke techniek

Opmerkingen
Dit middel moet steeds preventief ingezet worden.

Mengbaarheid
Voor specifieke vragen contacteert u best uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

DITHANE WG is een product van Indofil Industries LTD.
Last update of this page January 2016.

Designed by Pedro
Scroll to Top