Wat is ESCA?

ESCA is een houtziekte die wordt veroorzaakt door meerdere schimmels. De 2 voornaamste zijn Phaeomoniella chlamydospora (Pch) en Phaeoacremonium aleophilum (Pal). De sporen van deze schimmels landen op snoeiwondes en kunnen zo het hout infecteren. De symptomen zijn niet meteen zichtbaar in de jonge wijngaard, maar komen pas tot uiting wanneer de planten ouder worden. Men wordt plots geconfronteerd met een verlies aan stokken wat een immense kost met zich meebrengt.

 

Designed by Pedro
Scroll to Top